Vadbe za otroke

Karate Do – pot prazne roke. Je vadba
za otroke, ki želijo okrepiti odločnost
in prodornost v življenju.

Je vadba za otroke od 5 do 10 let.
Temelji na osnovnih prvinah športne
vzgoje ter gimnastičnih likih iz filma
Kung Fu Panda.

Individualno delo omogoča hitrejši napredek in lažjo korekcijo pravilne drže ter gibanja.