Harmonija Gibanja

CENIK 2019/2020

Cena mesečne vadbe za eno veščino

CENA MESEČNE VADBE ZA ENO VEŠČINO
2x TEDENSKO
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
Dong Wu Kung Fu (otroci do 16 let)
2x TEDENSKO
40,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
/
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
30,00 €
Karate Do (otroci do 16 let)
2x TEDENSKO
40,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
/
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
30,00 €
Karate Do
2x TEDENSKO
50,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
47,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
34,00 €
Body Equilibrium
2x TEDENSKO
50,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
47,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
34,00 €
Tai Chi Chuan
2x TEDENSKO
50,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
47,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
34,00 €
Pa Kwa Chang
2x TEDENSKO
15,00 € / obisk
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
/
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
10,00 € / obisk

Cena mesečne vadbe za več veščin

CENA MESEČNE VADBE ZA VEČ VEŠČIN
2x TEDENSKO
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
Karate Do + Kung Fu (otroci do 16 let)
2x TEDENSKO
53,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
/
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
40,00 €
Karate Do + Body Equilibrium
2x TEDENSKO
66,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI

61,00 €

VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
47,00 €
Tai Chi Chuan + Karate Do
2x TEDENSKO
66,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
61,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
47,00 €
Body Equilibrium + Tai Chi Chuan
2x TEDENSKO
66,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
61,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
47,00 €
Tai Chi Chuan + Body Equilibrium + Karate Do
2x TEDENSKO
77,00 €
UPOKOJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI
72,00 €
VSAK NASLEDNJI ČLAN V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
54,00 €

Cena posamezne vadbe

CENA POSAMEZNE VADBE
Katerakoli veščina 
9,00 € za člane / 10,00 € za zunanje

Cena individualne vadbe

CENA INDIVIDUALNE VADBE
Katerakoli veščina (60 minut, termin po dogovoru)
28,00 € za člane / 35,00 € za zunanje

Letna članarina in vpisnina

LETNA ČLANARINA IN VPISNINA
Letna članarina
5,00 €
Vpis v šolsko leto
10,00 €

PLAČILNI POGOJI:

Plačila se izvajajo na podlagi izstavljenega računa za tekoči mesec, najkasneje do 10. dneva v mescu. Račun boste prejeli po e-pošti.
Cena vpisa v novo šolsko leto znaša 10€. Znesek bo dodan na računu, ob 1. mesečni vadbi.

Če je vadeči zaradi zdravstvenih razlogov odsoten polovico vadb v mesecu, se po obvestilu cena za naslednji mesec zniža za 40%, če je odsoten 2/3 vadb v mesecu, se cena zniža za 60%, če je odsoten cel mesec je potrebno plačati 5€ za mesto v skupini (dokler se ne odjavi-izstopi iz skupine).

Za vpis ali prihod sredi meseca se cena mesečne vadbe zniža za – 40%.

Letna članarina za tekoče leto v društvu Artes znaša 5€ in jo je potrebno poravnati do konca prvega meseca v letu.